INTERVJUER

Intervjuer som jag har hittat på nätet och översatt åt er.

Roberts tankar om låtarna på "Galore". Hur de kom till osv.

En intervju med Robert från Oktober 1997.

Intervju med Robert från September 1996.